Према казивању односно веровању Заплањаца, Заплање је добило име по положају ове области.

Заправо, Заплањци су "планинци", а пошто су "иза" ( или "за") планина, то су "за-планинци", односно Заплањци, те отуда и назив целог краја - Заплање. Поред ове дефиниције коју је дао др Д Симоновић, слично тумачење дао је и Радисав Мијалковић, који каже: Од речи "иза планина", "за планина" овај крај добио је име Заплање.

Генерално нико није дао ни једну другу верзију по којој је Заплање добило име, а постојећу верзију нико не оспорава. Не зна се да ли се Заплање увек тако звало, једино се зна да се Сува планина у средњем веку звала Куновица. Највероватније је назив Заплање створен још у 6-7 веку, са доласком Словена. На ово упућује и чињеница да је назив Заплање српског порекла, као што је и назив Куновица.

Заплање до Дуваништа !!!

с поштовањем,
Стојан Илић,
Заплањац.