Заплање

као област, шире посматрано, обухватила би, поред садашње територије општине Гаџин Хан и делове општина Бабушнице и Власотинца са насељима Штрбовац, Горњи и Доњи Присјан и Завидинце. Евентуално би могло бити обухваћено и подручје насеља Велико и Мало Боњинце, Остатовица и Богдановац. Ако овоме додамо подручје насеља која припадају садашњој територији општине Гаџин Хан (Личје, Равна Дубрава, Велики и Мали Крчимир и друга, онда би то било Горње Заплање, Средње Заплање би обухватило предео око Доњег Душника, при чему би ово насеље било главни центар. Доње Заплање би обухватило подручје од Јужне Мораве преко Гаџиног Хана до села Тасковића. Централно насеље овог предела био би Гаџин Хан.

Заплање мапа

Овако дате границе Заплања јасно су одређене обалом Јужне Мораве, гребенима Селичевице, Суве планине, Бабичке горе. Те границе нису природно одређене једино на простору од Равне Дубраве према Боњинцу, Богдановцу и Остатовици.

Заплање до Дуваништа !!!

с поштовањем,
Стојан Илић,
Заплањац.